Služby

prodej

Prodej nemovitosti je časově i finančně náročný. Garantujeme Vám profesionální prezentaci a uvedení na trh, jednání se zájemci na vysoké úrovní.  Zpracováváme precizně všechna relevantní data a fakta. Stanovení ceny se odvíjí od profesionálního ocenění, jsou vypracovány cílové scénáře. Kreativně a přesvědčivé popíšeme stav, polohu a cenu a zajistíme kvalitní fotografie. Prohlídka hraje důležitou roli, víme jak správně zdůraznit klady. Konečně staráme se o lukrativní a bezproblémový prodej nemovitosti, známe všechny procesy a známe všechna rozhodující fakta týkající se smluvních dokumentů.

pronájem

Trh s nemovitostmi podléhá neustálým změnám a musí nepřetržitě reagovat na měnící se potřeby kupujících, prodávajících, nájemců a pronajímatelů. Nabízíme řešení na míru, dle individuálních přání a potřeb. Náš osobitý přístup zahrnuje dobré poradenství na telefonu i prostřednictvím e-mailu. Samozřejmě jsme kdykoliv k dispozici i pro osobní rozhovor. Dostanete vždy fundovanou informaci na míru a poradenství ve všech relevantních záležitostech. Pracujeme na mezinárodní úrovni s místními spolupracovníky, díky tomu jste u nás v bezpečných a spolehlivých rukou.   

projektový vývoj

Projekt u nás začíná myšlenkou, pokračuje přes koncept k plánování, přes vývoj k realizaci, samozřejmostí je následná péče a odbyt. Největší důraz je kladen jak na optimalizaci investičních nákladů při dodržení právních podmínek, tak na funkční a estetické zhodnocení. Naše koncepty budov a řešení zohledňují zvláště spotřebu energií, výrobu energií, komfort uživatelů, stejně tak funkčnost a estetičnost. Tímto způsobem vytváříme budovy na míru, inovativní a multifunkční.

FACILITY MANAGEMENT

Aby se naši nájemci mohli plně věnovat svým vlastním kompetencím, nabízíme rozsáhlý facility servis. Management budovy je součástí facility managementu a obsahuje vedle správy nemovitostí také stavební péči o budovy. Interní procesy jsou ve facilitiy managamentu komplexně sledovány. Cílem koordinovaného průběhu procesů je přitom trvale snižování provozních a hospodářských nákladů, zflexibilnění fixních nákladů, zajištění technické způsobilosti zařízení, stejně jako dlouhodobé udržení hodnoty budov a zařízení. 

správa budov

Vnímáme se jako management nemovitostí, jehož snahou je nemovitosti jak co nejlépe obhospodařovat, tak nájemcům zaručit co největší spokojenost. Jsme toho názoru, že jen pomocí dobré spolupráce může být dosaženo trvalého zajištění a zvyšování hodnot nemovitosti. Vysoká transparentnost je pro nás samozřejmostí. Nabízíme naše zkušenosti pro úplné řešení Vašich požadavků. Vedle právních a technických schopností, obchodní kvalifikace nabízíme v neposlední řadě i naše lidské kvality a schopnosti empatie, to z nás dělá tu správu nemovitostí, kterou v konečném výsledku jsme. Charakterizuje nás flexibilita, přesnost, pochopení, poctivost.