Ochrana údajů

Účel zpracování dat

Osobní údaje z formulářů (kontaktní žádosti) zpracováváme za účelem výkonu obchodní činnosti a splnění souvisejících právních a smluvních požadavků.

IP adresa

Při návštěvě našeho webu se informace automaticky ukládají na webový server. To zahrnuje použitý prohlížeč, použitý operační systém, která stránka vás přivedla na naše webové stránky, IP adresu, čas přístupu a další informace. Z našeho pohledu jsou tato data pseudonymizovaná a bez dalších zdrojů dat nemohou být přiřazena žádné jasné osobě. Tato data nevyhodnocujeme, pokud nedochází k nelegálnímu používání webu.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se odesílají při návštěvě webové stránky a jsou dočasně ukládány na pevný disk uživatele webové stránky. Pokud uživatel příslušného webu znovu vyvolá odpovídající server naší webové stránky, odešle prohlížeč uživatele webové stránky dříve přijatý soubor cookie zpět na server. Server pak může vyhodnotit informace získané tímto postupem různými způsoby. Soubory cookie lze použít například k řízení reklam nebo k usnadnění navigace na webových stránkách. Pokud chce uživatel webových stránek zabránit používání cookies, může tak učinit provedením lokálních změn nastavení v internetovém prohlížeči používaném v počítači, tj. Programu pro otevírání a zobrazování webových stránek (např. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera). nebo Safari).

Nastavení

Nezbytné soubory cookie

Potřebné soubory cookie umožňují základní funkce a jsou nezbytné pro správnou funkci webu.

Název: Nastavení cookies
Poskytovatel: Vlastník této webové stránky
Účel: uložení předvoleb cookie
Název souboru cookie:
– cookielawinfo-checkbox-nutné (uložit preference cookie v této kategorii)
– cookielawinfo-checkbox-non-nutné (uložit preference cookie v této kategorii)
– zobrazeno_cookie_policy (uložení souhlasu s tím, že byly zaznamenány informace o souborech cookie)
Doba trvání souboru cookie: 1 rok

Název: jazyk
Poskytovatel: Vlastník této webové stránky
Účel: Uloží vybraný jazyk uživatele, aby při opětovném vyvolání stránky vydal vybraný jazyk.
Název souboru cookie: pll_language
Hodnota: Kód jazyka poslední navštívené stránky
Doba trvání souboru cookie: 1 rok

Cookies nejsou nutné

Název: Google Analytics
Poskytovatel: Google LLC
Účel: Soubor cookie Google pro analýzu webových stránek. Vytváří statistické údaje o tom, jak návštěvník web používá.
Prohlášení o ochraně dat: https://policies.google.com/privacy
Název souboru cookie: _ga, _gat, _gid
Doba trvání cookies: 2 roky

Analýza webu (Google Analytics)

Tento web používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou uloženy v počítači zákazníka a které umožňují analýzu jejich používání webu. Informace generované souborem cookie o používání této webové stránky spotřebitelem (včetně IP adresy) jsou přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. Google tyto informace použije k vyhodnocení používání webu, k sestavování zpráv o činnosti webových stránek pro operátory webových stránek ak poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používáním internetu. Google může také předat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tato data jménem společnosti Google. Google za žádných okolností nepřipojí IP adresu zákazníka k jiným datům Google. Spotřebitel může zabránit instalaci cookies provedením odpovídajícího nastavení v internetovém prohlížeči; v takovém případě nemusí být všechny funkce webové stránky lékárny použity v plném rozsahu. Používáním webu zákazník prohlašuje, že souhlasí se zpracováním údajů o něm společností Google způsobem a pro výše uvedené účely.

Ukládání cookies můžete zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče. Rádi bychom však zdůraznili, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat všech funkcí této webové stránky. Můžete také zabránit společnosti Google v shromažďování vašich dat v souvislosti se službou Google Analytics stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Google Analytics také můžete zabránit shromažďování údajů na tomto webu kliknutím na níže uvedený odkaz. Je nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabraňuje budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě tohoto webu:

Další informace o podmínkách používání společnosti Google a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ nebo pod https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB.

Kontaktujte nás

Pokud nás kontaktujete pomocí formuláře na webových stránkách nebo e-mailem, vaše data budou uložena po dobu šesti měsíců za účelem zpracování žádosti a v případě následné otázky. Tyto údaje nebudeme předávat bez vašeho souhlasu.

Zásady zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je založeno na přísných zásadách, které považují ochranu a bezpečnost údajů, jakož i práva subjektů údajů za nejvyšší zboží.

Zákonnost a transparentnost

Zpracování dat je v dobré víře zákonné. Dotčená osoba bude informována o plánovaném zpracování a nakládání s údaji při sběru údajů. Postižení lidé jsou informováni alespoň o následujících bodech:

Vyčištění

Zpracování dat je v dobré víře zákonné. Dotčená osoba bude informována o plánovaném zpracování a nakládání s údaji při sběru údajů. Postižení lidé jsou informováni alespoň o následujících bodech:

Minimalizace dat

Shromažďují a zpracovávají se pouze ta data, která jsou nezbytně nutná pro uvedené účely. Pokud je možné dosáhnout účelu a úsilí je přiměřené, budou zpracovány pouze anonymizované údaje.

Limit úložiště a vymazání

Osobní údaje budou vymazány, jakmile účel, pro který byly původně shromážděny, zanikne a zákonné doby uchovávání nezabrání vymazání. Pokud existuje v jednotlivých případech legitimní zájem o tyto údaje, bude nadále uchováván, dokud nebude legitimní zájem legálně vyjasněn.

Zabezpečení dat

Na osobní údaje se vztahuje utajení údajů. S údaji je třeba zacházet při důvěrném zacházení a jsou chráněna příslušnými organizačními a technickými opatřeními proti neoprávněnému přístupu, nezákonné manipulaci nebo přenosu, jakož i proti ztrátě a zničení.

Objektivní správnost

Osobní údaje musí být udržovány správné, úplné a aktuální. Jsou přijata vhodná opatření k opravě zastaralých, nesprávných nebo neúplných údajů.

Povinnost mlčenlivosti

Všichni naši zaměstnanci jsou smluvně povinni zachovávat mlčenlivost a jsou pravidelně informováni a školeni v oblasti bezpečného nakládání s osobními a jinými důležitými údaji.

Práva subjektu údajů

Každý subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovány námi, má možnost kdykoli se dovolávat a uplatňovat svá vlastní práva. Chcete-li uplatnit svá práva jako subjekt údajů, můžete kdykoli napsat písemně na adresu office@immohold-ag.cz.

Informace

Subjekty údajů mohou kdykoli požadovat informace o tom, které osobní údaje jsou o nich zpracovávány a jaké účely toto zpracování slouží.

Náprava

Subjekty údajů mají právo požadovat okamžitou opravu nesprávných osobních údajů, které se jich týkají.

Omezení

Subjekty údajů mají právo na omezení zpracování, pokud je zpochybněna přesnost údajů, které se jich týkají, zpracování je nezákonné, data již nejsou ke zpracování vyžadována nebo pokud subjekty údajů proti zpracování mají námitky.

Zrušení

Subjekty údajů mají právo kdykoli vznést námitky proti zpracování svých osobních údajů.

Přenositelnost

Subjekty údajů mají právo přijímat osobní údaje, které se jich týkají, které nám poskytly, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Máte také právo požádat o předání těchto údajů jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné. Přenositelnost se vztahuje pouze na osobní data, která jsou zpracovávána pomocí automatizovaných procesů.

Vypuštění - právo být zapomenut

Subjekt údajů má právo požádat o okamžité vymazání svých osobních údajů, pokud chybí právní základ pro zpracování údajů nebo již není použitelný, zpracování údajů je v rozporu, zpracování údajů je nezákonné a žádná zákonná doba uchovávání neumožňuje vymazání znemožnit.

Přenos dat

Přenos osobních údajů příjemcům mimo společnost i příjemcům ve třetích zemích EU se uskutečňuje pouze v souladu s platnými právními předpisy a na zákonném základě as nejvyšší úrovní důvěrnosti a bezpečnosti údajů. Ke zpracování používáme různé procesory. Se smlouvou o zpracování smluv jsou všichni zpracovatelé smluvně povinni dodržovat právně platné předpisy o ochraně údajů.