Kontakty

  Souhlasím s tím, aby moje údaje byly přidány do zákaznického souboru a další informace mi byly zaslány společností RI Realinvest GmbH. Souhlas s uložením svých údajů můžete kdykoli odvolat u osoby odpovědné za zpracování, konkrétně CONSULT GROUP INT. SPOL. s.r.o., Krakovská 7/1392, CZ-110 00 Praha 1, nebo e-mailem na office@immohold-ag.cz. Osobní údaje jsou uloženy po dobu maximálně 3 let. Jsem si vědom / a, že mohu kdykoli uplatnit své právo na informace, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenos údajů a stížnost orgánu ochrany údajů. Odnětí souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho zrušením.
  K prohlášení o ochraně údajů

  Kontakty

  CONSULT GROUP INT. SPOL. s.r.o.
  Krakovská 7/1392
  CZ-110 00 Praha 1
  Tel.: +420 222 811 211
  Fax: +420 222 811 210
  office@immohold-ag.cz
  www.immohold.com