Otisk

Vlastník médií a vydavatel:
Firma:    Consult Group Int. spol. s.r.o.
Adresa: CZ-11000 Praha 1, Krakovská 7/1392
Telefon: +420 222 81 12-11
Fax: +420 222 81 12-10
E-Mail: office@immohold-ag.cz

zastoupen:
Ing. Hansem Herwigem Olbrichem

DIČ CZ699000218
Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu Praha, oddíl. C, vložka. 80702

Ručení za obsah:
Obsahy našich stránek byly vytvořeny s největší pečlivostí. Za správnost a aktualizaci obsahů nemůžeme ručit. S výhradou omylů. Toto vyloučení záruky platí rovněž pro stránky, na které se můžete dostat proklikem. Každý uživatel užívá stránky na své vlastní riziko.

Copyright:
Veškeré texty, grafiky a obrázky jsou chráněny podle autorského práva, použití je dovoleno jen s výslovným schválením zhotovitele – Consult Group Int. spol. s.r.o.